Soorten Lidkaarten

Wie kan lid worden?
Alle actieve én gepensioneerde personeelsleden van het Stadsbestuur Oostende kunnen lid worden van de Vriendenkring.

Lidkaarten?
Lid worden van de Vriendenkring kan door jaarlijks een nieuwe sticker voor op je lidkaart aan te kopen. Een lidkaart is een kalenderjaar geldig (dus bv. het hele jaar 2017 ongeacht wanneer je de lidkaart koopt). Lid worden kan tot de zomer van het lopende jaar. Erna kan je geen lidkaart meer aankopen. We werken met lidkaarten die een aantal jaar meegaan. Voor elk nieuw jaar dat je lid wordt, krijg voor dat jaar een sticker op je kaart. Er zijn twee soorten lidmaatschap beschikbaar:

Individueel lid
Een individueel lidmaatschap kost 5 euro/jaar. Met een individuele kaart kan enkel de kaarthouder zelf deelnemen aan activiteiten (met uitzondering van activiteiten waarbij de kaarthouder ook zijn/haar kind(eren) kan meebrengen).

Gezinslid
Een gezinskaart kost 10 euro/jaar. Met een gezinskaart kan het hele gezin (personeelslid met partner en kinderen) deelnemen aan activiteiten (met uitzondering van Sport Overdag). Onder een gezin wordt begrepen "iedereen die onder hetzelfde dak woont". Bij inschrijvingen gelden alle gezinsleden onder de gezinskaart als "VSPO-leden".

Hoe lid worden?
Kies het type lidmaatschap die bij je past en stort het gekozen bedrag over op rekening BE96 9796 3971 5005 van VSPO met vermelding van je naam, je dienst (of "gepensioneerd") en het type lidmaatschap. We bezorgen je zo snel mogelijk na de betaling een lidkaart (nieuwe leden) of een sticker voor het lopende jaar.